Na co polujemy w poszczególnych miesiącach?

Jelenie szlachetne

byki od 21.08

Dziki

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Piżmaki

od 11.08

Łyski

od 15.08

Sarny

kozły

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Kaczki

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08

Gołębie grzywacze

od 15.08

Kalendarz polowań - stan prawny na 21.08.2019 r. Przez cały rok wolno polować na:
- borsuki, tchórze, kuny, lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew
- na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych